Swim’s Cool

Onze visie
Swim’s Cool wil dat kinderen met plezier naar zwemles gaan, waar zij op een actieve, uitdagende en positieve manier les krijgen van professionele instructeurs. Swim’s Cool gaat daarbij uit van de behoeften van het kind en kijkt heel bewust naar wat ieder kind nodig heeft. Zodat zij na het behalen van hun diploma echt ‘zwemvaardig’ zijn.

Hoe doen we dat?
We weten dat kinderen leren door te doen en zorgen ervoor dat ze veel tijd doorbrengen in het water. Tijdens de zwemlessen werken we met verschillende materialen zoals zwembril, flippers, matten, ballen, divers opduik materiaal, plankjes, surfzeill, roeiboot en andere spelmaterialen. Uw kind wordt voorbereid op onverwachte momenten in het water. Swim’s Cool werkt in kleine groepen van maximaal 8 kinderen.

Onze kinderen halen een diploma dat gelijk staat aan vaardigheden van het bekende C diploma. Wij hebben dus geen A en B diploma tussendoor. Een kind heeft gemiddeld 80 lessen nodig om zijn C diploma te halen. Onze methode heeft dit verdeeld in 10 periodes van 8 lessen. Iedere periode wordt afgesloten met een sticker.
Swim’s Cool werkt met een ‘klasjes’ methode, waarin je goede en minder goede leerlingen hebt, net als op school. Zolang dit voor de leerkracht nog te differentiëren is, blijft de groep bij elkaar. Kinderen die veel sneller gaan of veel meer herhaling nodig hebben worden eventueel naar een andere groep verplaatst.

samen zwemmen
Wanneer beginnen?

Elk kind is natuurlijk uniek en anders. Over het algemeen zijn kinderen op vijfjarige leeftijd zowel lichamelijk als geestelijk goed in staat om zwemlessen te kunnen volgen en zullen zij snel vorderingen maken. De belangrijkste voorwaarde om te kunnen leren zwemmen is watervrij zijn. Daarom hebben wij voor kinderen vanaf vier jaar een speciale ‘SpetterHelden’, waarin zij spelenderwijs watervrij worden gemaakt. Zodra wij merken dat kinderen in de SpetterHelden groepjes klaar zijn voor het ‘echte werk’, stromen zij heel flexibel door naar de SuperSpetter zwemlessen.

Extra aandacht
Niet alle kinderen leren op dezelfde manier. Die ervaring hebben wij opgedaan in onze tijd als leraar basisonderwijs en speciaal onderwijs. Sommige kinderen hebben wat meer moeite om het zwemmen onder de knie te krijgen. In die gevallen is het extra belangrijk om goed contact te hebben met de ouders. Zij kennen hun kind als geen ander en daarom denken wij graag met hen mee over de juiste aanpak voor hun zoon of dochter.

Samen
Een goede communicatie tussen zweminstructeurs en kinderen vinden wij heel belangrijk. We zorgen ervoor dat al onze zweminstructeurs over de benodigde vaardigheden beschikken. Maar minstens zo belangrijk is de communicatie met ouders. Wij houden onze lijnen graag kort en maken tijd en ruimte vrij om met ouders in gesprek te gaan. Zo bieden wij hen bijvoorbeeld de mogelijkheid om tijdens de lessen aanwezig te zijn in het bad.

Verklaring Omtrent het Gedrag
De veiligheid van uw kind staat bij ons hoog in het vaandel. Om die reden beschikken al onze zweminstructeurs over een Verklaring Omtrent het Gedrag.

©Swim’s Cool | Slegers&Clement VOF – Alle rechten voorbehouden