1e zwemles bij Swim's Cool

Welkom bij Swim’sCool!
Je hebt een uitnodigingsmail ontvangen voor de zwemles van Swim’s Cool. Hierin staat wanneer je start, op welke dag de les is, in welke groep je zit en van welke leerkracht je zwemles krijgt.
Hieronder vind je extra informatie met betrekking tot de zwemlessen.

Planning
Tijdens de schoolvakanties zijn er bij Swim’sCool geen zwemlessen.

ZwemlessenSuperSpetters diplomaprogramma
Indien mogelijk vertellen we je graag persoonlijk over het materiaal en onze zwemles methodiek, maar helaas lukt dat niet altijd. Daarom vertellen we graag in een KORT FILMPJE over onze zwemschool en het SuperSpetters programma. Als je na het zien van het filmpje nog vragen hebt beantwoorden we die natuurlijk graag. De materiaalpakket worden door ons na de start/enkele lessen uitgedeeld aan de kinderen van het diplomaprogramma SuperSpetters. De SpetterHelden ontvangen een groeikalender.

Voorbereiden op je eerste zwemles? Bekijk dan onze filmpjes op Swim’sCool@Home

Kleding zwemmen
Iedere tweede week van de maand op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zwemmen alle kinderen bij Swim’s Cool met kleding. Voor de exacte data zie onze Kalender. Hiermee willen we de kinderen al snel in het traject laten wennen aan het zwemmen met kleding. (Dit geldt uiteraard niet voor de allereerste les!!) Hier staat ook wat voor kleding welk niveau mee moet nemen. Uitzondering hierop zijn de zeemeermin lessen en lessen SwimSkills.

Betalingen
Bij de inschrijving hebt je gekozen de betaling met een doorlopende Europese incasso of via een factuur te voldoen. Om het automatische incasso betalingsproces definitief te maken vragen wij je om de groene machtigingskaart in te vullen en te ondertekenen. Het zogenaamde ‘B.SEPA.085 – Stoplichtkaart doorlopende machtiging Europese incasso’ kun je hier downloaden (opent in een nieuwe tab). Wil je het ondertekende groene formulier retour sturen naar Swim’s Cool of afgeven aan ons op de eerstvolgende lesdag? Postadres: Heuvel 16A 5563AP Westerhoven of door een foto te sturen via WhatsApp naar 0622313330. Het unieke kenmerk dat wij gebruiken voor de incasso is nog niet ingevuld op de groene kaart, dat vullen wij in. De maandelijkse incasso vindt plaats aan het begin van iedere maand. De lessen van de afgelopen maand worden dan in rekening gebracht. Voorafgaand aan de incasso ontvang je een mail met daarin de datum waarop de incasso plaatsvindt en een overzicht van de zwemleskosten van de betreffende maand. Als je hebt aangegeven dat je de zwemlessen bij Swim’s Cool graag wilt betalen via een factuur(+€ 2,50 admin.kosten) dan ontvang je aan het begin van iedere maand een digitale factuur.

Het inschrijfgeld wordt bij de inschrijving voldaan.
Bij het SuperSpetters programma hoort een materialen pakket. De kosten hiervoor worden in rekening gebracht in de maand dat het pakket is uitgedeeld. (zie https://swimscool.wordpress.com/tarieven/).

Lessen algemeen
Je kunt naar binnen en naar buiten via de hoofdingang van zwembad de Wedert en binnendoor via het draaitourniquet de kleedkamers bereiken en verlaten. 

Voor de les
Na het omkleden, niet eerder dan vijf minuten voor de les, mogen de kinderen de zwemzaal binnen. De zwemmers gaan op de bank, om de hoek bij de douches, wachten bij de foto van hun leerkracht totdat ze worden opgehaald voor hun les.

Na de les
Maximaal vijf minuten voor het einde van de les komen de ouders naar de kleedkamers en in de gang aan de kant van het buitenbad om hun kind op te wachten.

Aanwezigheid ouders in de zwemzaal
Ouders zijn tijdens de zwemles welkom in de zwemzaal. Veiligheid in en om het water staan hoog in het vaandel bij onze zwemschool. Gezien het grote aantal zwemmers dat we tegelijkertijd in het bad hebben kunnen we niet alle bijbehorende ouders tegelijkertijd het bad in laten. Het zou dan te druk en onoverzichtelijk worden voor de kinderen en de lesgevers. We willen de veiligheid van onze lesgevers en zwemkinderen kunnen blijven waarborgen tijdens de lessen, maar vinden het ook van belang om ouders de gelegenheid te geven om bij de zwemles aanwezig te kunnen zijn. Daarom gaan we per lesgroepje maximaal 4 personen toelaten in de zwemzaal.

Hoe gaan we dat doen?
Wij willen jullie als ouders vragen om dit onderling met andere ouders uit het groepje van je kind af te stemmen wie er wanneer bij de les kan zijn aan de badrand. Bijvoorbeeld wie in de oneven en wie in de even weken in de zwemzaal is. Zorg ervoor dat dit buiten de zwemhal en voor de zwemlessen gebeurt. Wij gaan ervan uit dat er onderling afspraken over gemaakt kunnen worden en dat het eerlijk verloop en het niet altijd zo is dat ‘wie het eerst komt ook het eerst maalt’. Zo kun je dus 1x per 2 weken aanwezig zijn in het zwembad. De ouders die niet in de zwemzaal zijn kunnen de lessen uiteraard volgen vanuit de horeca. Hier zijn ook beeldschermen waarop je de les kunt volgen. Als deze niet aanstaan kun je vragen aan het personeel in de horeca om deze aan te zetten.
De vier ouders per groepje komen naar binnen als de lessen begonnen zijn, dus niet samen met de kinderen. Blijf wachten in de lange gang aan de kant van het buitenbad totdat de lessen zijn begonnen.
Na afloop van de lessen gaan de aanwezige ouders samen met hun kind naar de kleedkamers.

Hier alleen op blote voeten of badslippers!

Kortom:

  • Maximaal 4 bezoekers per groepje (afstemming met andere ouders en maximaal 1 volwassene per zwemmer, dus geen broertjes of zusjes mee naar binnen)
  • Vanuit hygiënisch oogpunt loop je bij aanwezigheid in de zwemzaal en in de kleedkamers op blote voeten of badslippers!! Ook als je je kind haalt en brengt.
  • Tijdens de lessen in de zwemzaal kiezen de bezoekers een plek op een van de banken en daar blijven zij zitten gedurende de hele les. Verplaatsing tijdens de lessen verzorgt onnodige onrust.

Zorg ervoor dat bovenstaande ook bekend is bij degene die je kind komt brengen en/of ophalen.

AfmeldingAnnuleringsvoorwaarden
Per email naar info@swimscool.nl
Telefonisch 06223133330
WhatsApp bericht naar 0622313330

Bij afwezigheid zonder afmelding én bij afmelding binnen 24 uur voor de les, worden de kosten van de betreffende les in rekening gebracht.

Bij tijdig afmelden (binnen 24 uur voor de les) zal Swim’s Cool indien mogelijk een inhaalles aanbieden. Als dit vanuit Swim’s Cool niet kan, omdat er bijvoorbeeld geen groepjes beschikbaar zijn, dan wordt de les niet in rekening gebracht. Als dit wel kan, maar er wordt geen gebruik gemaakt van de inhaalmogelijkheid, dan wordt de les wel in rekening gebracht.
Per zwemjaar (=schooljaar) biedt Swim’s Cool maximaal 3x per inschrijving een inhaalles aan.
Als er meer dan 3x wordt afgemeld zal er geen inhaalles meer worden aangeboden en zijn de kosten voor de afgemelde zwemlessen voor rekening van de klant.

Algemene Voorwaarden Swim’s Cool

Als je verder nog vragen hebt, weet ons te vinden!