1e zwemles bij Swim's Cool

Welkom bij Swim’sCool!
Je hebt een uitnodigingsmail ontvangen voor de zwemles van Swim’s Cool. Hierin staat wanneer je start, op welke dag de les is, in welke groep je zit en van welke leerkracht je zwemles krijgt.
Hieronder vind je extra informatie met betrekking tot de zwemlessen.
Op de eerste zwemlesdag kun je na het omkleden wachten bij de douches en de kleedkamers. Hier wordt je opgehaald om daarna met de 1e zwemles te starten.

Planning
Tijdens de schoolvakanties zijn er bij Swim’sCool geen zwemlessen.

AfmeldingAnnulering voorwaarden
Per email naar info@swimscool.nl
Telefonisch 06223133330
WhatsApp bericht naar 0622313330

De Swim’s Cool annulering voorwaarden gaan over het afmelden en inhalen van de lessen. Afmelden van een zwemles heeft invloed op de voortgang van de zwemontwikkeling van je kind. Daarom bieden we bij een afmelding volgens de vastgestelde annulering voorwaarden inhaallessen aan. Voor een kind is het zwemmen in de vaste groep, bij de eigen leerkracht en bekende medeleerlingen het beste voor de voortgang. Door gebruik te maken van inhaallessen, in een daardoor ook grotere groep dan 8 kinderen, kunnen we deze voortgang niet optimaal waarborgen en is er kans op vertraging in het leerproces. Dit geldt ook voor de groep waar wordt ingehaald. Daarom wordt er bij Swim’s Cool bij iedere ingeschreven leerling maximaal 3x een inhaalles aangeboden per zwemjaar (=gelijk aan schooljaar). Probeer dus afmelden van je kind voor de zwemles tot het minimum te beperken.

Afmeld en Annuleringsvoorwaarden
* Bij afwezigheid zonder afmelding én bij afmelding binnen 24 uur voor de les (ook bij ziekte), worden de kosten van de betreffende les in rekening gebracht.
* Bij tijdig afmelden (24 uur voor de les) zal Swim’s Cool indien mogelijk een inhaalles aanbieden. Als dit vanuit Swim’s Cool niet kan, omdat er bijvoorbeeld geen groepjes beschikbaar zijn, dan wordt de les niet in rekening gebracht. Als dit wel kan, maar er wordt geen gebruik gemaakt van de inhaal mogelijkheid, dan wordt de les wel in rekening gebracht.
* Bij langdurig ziekte wordt in overleg inhaallessen bepaald.
* Per zwemjaar (=schooljaar) biedt Swim’s Cool maximaal 3x per inschrijving een inhaalles aan. Als er meer dan 3x wordt afgemeld zal er geen inhaalles meer worden aangeboden en zijn de kosten voor de afgemelde zwemlessen voor rekening van de klant.

ZwemlessenSuperSpetters diplomaprogramma
Indien mogelijk vertellen we je graag persoonlijk over het materiaal en onze zwemles methodiek, maar helaas lukt dat niet altijd. Daarom vertellen we graag in een KORT FILMPJE over onze zwemschool en het SuperSpetters programma. Als je na het zien van het filmpje nog vragen hebt beantwoorden we die natuurlijk graag. De materiaalpakket worden door ons na de start/enkele lessen uitgedeeld aan de kinderen van het diplomaprogramma SuperSpetters. De SpetterHelden ontvangen een groeikalender.

Voorbereiden op je eerste zwemles? Bekijk dan onze filmpjes op Swim’sCool@Home

Sport BSO Den Dries Valkenswaard
We hebben met Swim’s Cool een samenwerking met de sport BSO Den Dries in Valkenswaard. https://www.horizonkinderopvang.nl/locaties/den-dries.
Geef aan de BSO de zwemdag en zwemtijd door en zij zorgen ervoor dat je kind(eren) op tijd in het zwembad is bij de les en ook worden ze weer opgehaald.


Kleding zwemmen
Iedere tweede week van de maand op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zwemmen alle kinderen(SpetterHelden en SuperSpetters) bij Swim’s Cool met kleding. Voor de exacte data zie onze Kalender. Hiermee willen we de kinderen al snel in het traject laten wennen aan het zwemmen met kleding. (Dit geldt uiteraard niet voor de allereerste les!!) Hier staat ook wat voor kleding welk niveau mee moet nemen. Uitzondering hierop zijn de allereerste zwemlesdag, zeemeermin lessen en lessen SwimSkills.

Communicatie
We houden ouders op de hoogte van belangrijke zaken via onze Swim’s Cool nieuwsbrief. Als je deze nog niet ontvangt meld je dan hier aan. Als je wel staat ingeschreven, maar je ontvangt geen nieuwsbrief kijk dan in je Spambox of daar de nieuwsbrief in terecht is gekomen.
We communiceren ook via Facebook, Instagram.
Individuele of groepsberichten worden via e-mail gestuurd.

Betalingen
Bij de inschrijving heb je gekozen de betaling met een doorlopende Europese incasso of via een factuur te voldoen. Om het automatische incasso betalingsproces definitief te maken vragen wij je om de groene machtigingskaart in te vullen en te ondertekenen. Het zogenaamde ‘B.SEPA.085 – Stoplichtkaart doorlopende machtiging Europese incasso’ kun je hier downloaden (opent in een nieuwe tab). Wil je het ondertekende groene formulier retour sturen naar Swim’s Cool of afgeven aan ons op de eerstvolgende lesdag? Postadres: Heuvel 16A 5563AP Westerhoven of door een foto te sturen via WhatsApp naar 0622313330. Het unieke kenmerk dat wij gebruiken voor de incasso is nog niet ingevuld op de groene kaart, dat vullen wij in. De maandelijkse incasso vindt plaats aan het begin van iedere maand. De lessen van de afgelopen maand worden dan in rekening gebracht. Voorafgaand aan de incasso ontvang je een mail met daarin de datum waarop de incasso plaatsvindt en een overzicht van de zwemleskosten van de betreffende maand. Als je hebt aangegeven dat je de zwemlessen bij Swim’s Cool graag wilt betalen via een factuur(+€ 2,50 admin.kosten) dan ontvang je aan het begin van iedere maand een digitale factuur.

Het inschrijfgeld wordt bij de inschrijving voldaan.
Bij het SuperSpetters programma hoort een materialen pakket. De kosten hiervoor worden in rekening gebracht in de maand dat het pakket is uitgedeeld. (zie https://swimscool.wordpress.com/tarieven/).

Lessen algemeen
Je kunt naar binnen en naar buiten via de hoofdingang van zwembad de Wedert en binnendoor via het draaitourniquet de kleedkamers bereiken en verlaten. 

Voor de les
Na het omkleden, niet eerder dan vijf minuten voor de les, mogen de kinderen de zwemzaal binnen. De zwemmers gaan op de bank, om de hoek bij de douches, wachten bij de foto van hun leerkracht totdat ze worden opgehaald voor hun les.
Bij de allereerste les worden de kinderen door de leerkracht opgehaald.

Na de les
Maximaal vijf minuten voor het einde van de les komen de ouders naar de kleedkamers en in de gang aan de kant van het buitenbad om hun kind op te wachten.

Aanwezigheid ouders in de zwemzaal (tijdelijk niet van toepassing ivm coronaregels)
Ouders zijn tijdens de zwemles welkom in de zwemzaal. Veiligheid in en om het water staan hoog in het vaandel bij onze zwemschool. Gezien het grote aantal zwemmers dat we tegelijkertijd in het bad hebben kunnen we niet alle bijbehorende ouders tegelijkertijd het bad in laten. Het zou dan te druk en onoverzichtelijk worden voor de kinderen en de lesgevers. We willen de veiligheid van onze lesgevers en zwemkinderen kunnen blijven waarborgen tijdens de lessen, maar vinden het ook van belang om ouders de gelegenheid te geven om bij de zwemles aanwezig te kunnen zijn. Daarom gaan we per lesgroepje maximaal 4 personen toelaten in de zwemzaal.

Zo doen we dit
Wij willen jullie als ouders vragen om dit onderling met andere ouders uit het groepje van je kind af te stemmen wie er wanneer bij de les kan zijn aan de badrand. Bijvoorbeeld wie in de oneven en wie in de even weken in de zwemzaal is. Zorg ervoor dat dit buiten de zwemhal en voor de zwemlessen gebeurt. Wij gaan ervan uit dat er onderling afspraken over gemaakt kunnen worden en dat het eerlijk verloop en het niet altijd zo is dat ‘wie het eerst komt ook het eerst maalt’. Zo kun je dus 1x per 2 weken aanwezig zijn in het zwembad. De ouders die niet in de zwemzaal zijn kunnen de lessen uiteraard volgen vanuit de horeca. Hier zijn ook beeldschermen waarop je de les kunt volgen. Als deze niet aanstaan kun je vragen aan het personeel in de horeca om deze aan te zetten.
De vier ouders per groepje komen naar binnen als de lessen begonnen zijn, dus niet samen met de kinderen. Blijf wachten in de lange gang aan de kant van het buitenbad totdat de lessen zijn begonnen.
Na afloop van de lessen gaan de aanwezige ouders samen met hun kind naar de kleedkamers.

Hier alleen op blote voeten of badslippers!

Kortom:

  • Maximaal 4 bezoekers per groepje (afstemming met andere ouders en maximaal 1 volwassene per zwemmer, dus geen broertjes, zusjes andere kinderen mee naar binnen.
  • Vanuit hygiënisch oogpunt loop je bij aanwezigheid in de zwemzaal en in de kleedkamers op blote voeten of badslippers!! Ook als je je kind haalt en brengt.
  • Tijdens de lessen in de zwemzaal kiezen de bezoekers een plek op een van de banken en daar blijven zij zitten gedurende de hele les. Verplaatsing tijdens de lessen verzorgt onnodige onrust.

Zorg ervoor dat bovenstaande ook bekend is bij degene die je kind komt brengen en/of ophalen.

Algemene Voorwaarden Swim’s Cool

Als je verder nog vragen hebt, weet ons te vinden!