1e zwemles bij Swim's Cool

Welkom bij Swim’sCool!
Je hebt een uitnodigingsmail ontvangen voor de zwemles van Swim’s Cool. Hierin staat wanneer je start, op welke dag de les is, in welke groep je zit en van welke leerkracht je zwemles krijgt.
Hieronder vind je extra informatie met betrekking tot de zwemlessen.

Planning
Tijdens de schoolvakanties zijn er bij Swim’sCool geen zwemlessen.

ZwemlessenSuperSpetters diplomaprogramma
Buiten de coronatijd hebben we een ouderbijeenkomst om uitleg te geven over het materiaal en de zwemles methodiek, maar helaas kan dat nu niet. Daarom vertellen we graag in een KORT FILMPJE over onze zwemschool en het SuperSpetters programma. Als je na het zien van het filmpje nog vragen hebt beantwoorden we die natuurlijk graag. De materiaalpakketten worden door ons na de eerste lessen uitgedeeld aan de kinderen van het diplomaprogramma SuperSpetters. De SpetterHelden ontvangen een meetkalender.

Voorbereiden op je eerste zwemles? Bekijk dan onze filmpjes op Swim’sCool@Home

Kleding zwemmen
Iedere tweede week van de maand op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zwemmen alle kinderen bij Swim’s Cool met kleding. Voor de exacte data zie onze Kalender. Hiermee willen we de kinderen al snel in het traject laten wennen aan het zwemmen met kleding. (Dit geldt uiteraard niet voor de allereerste les!!)
Hier staat ook wat voor kleding welk niveau mee moet nemen. Uitzondering hierop zijn de zeemeermin lessen en lessen SwimSkills.

Lessen algemeen
In verband met Corona is er tijdelijk een andere regelgeving in onze nieuwsbrief van sept 2021 (SWIM’SCOOL NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2021 | AANPASSING IN DE ANNULERINGSVOORWAARDEN)

Buiten de coranatijd geldt het onderstaande:
Bij binnenkomst kunnen de kinderen zich bij de kassa inchecken op de computer in hun eigen groepje. Na de les checken ze zich hier ook weer uit.

Wij zouden het fijn vinden als je ervoor zorgt dat je kind omgekleed tijdig samen met een ouder in het zwembad aanwezig is. Vanaf 5 minuten voor aanvang van de les kun je met je kind, op de bank bij het bad waar je kind les krijgt, plaatsnemen. Hier wachten de kinderen totdat de leerkracht er is. Vanaf het moment dat de leerkracht bij de groep aanwezig is, heeft deze de verantwoordelijkheid voor de kinderen. Als de les is afgelopen is je kind weer onder jouw toezicht.

Het zwembadgedeelte mag in verband met de hygiene alleen betreden worden met blote voeten of badslippers, dit geldt ook voor de ouders. Overschoentjes zijn wel verkrijgbaar, als deze niet klaarstaan, voor € 0,50 bij de ingang.

Het nieuwe bad ziet er prachtig uit, maar heeft minder zitplaatsen rond het bad dan dat we gewend waren. We vinden het belangrijk en willen heel graag dat de ouders de lessen kunnen blijven bezoeken aan de kant van het bad. Maar veiligheid mogen we daarbij niet uit het oog verliezen. Daarom willen we jullie vragen tijdens de lessen zo veel mogelijk te blijven zitten en om met maximaal 1 persoon per kind in het zwembad aanwezig te zijn. Als er broertjes, zusjes of meerdere mensen meekomen om te kijken naar de zwemles willen we je vragen om buiten het bad, in het restaurant waar je het zwembad achter een raam kunt zien, te blijven wachten totdat de les klaar is.

Betaling
Als je bij de inschrijving hebt gekozen betaling met een doorlopende Europese incasso. Om dit betalingsproces definitief te maken vragen wij je om de groene machtigingskaart in te vullen en te ondertekenen. 
Het zogenaamde ‘B.SEPA.085 – Stoplichtkaart doorlopende machtiging Europese incasso’ kun je hier downloaden. Wil je het ondertekende groene formulier retour sturen naar Swim’s Cool of afgeven aan ons op de eerste lesdag? Postadres: Heuvel 16A 5563AP Westerhoven of door een foto te sturen via WhatsApp naar 0622313330.
Het unieke kenmerk dat wij gebruiken voor de incasso is nog niet ingevuld op de groene kaart, dat vullen wij in. 
De maandelijkse incasso vindt plaats aan het begin van iedere maand. Voorafgaand aan de incasso ontvang je een mail met daarin de datum waarop de incasso plaatsvindt en een overzicht van de zwemleskosten van de betreffende maand.

Als je hebt aangegeven dat je de zwemlessen bij Swim’s Cool graag wilt betalen via een factuur(+€ 2,50 admin.kosten) dan ontvang je aan het begin van iedere maand een digitale factuur.

Het inschrijfgeld wordt bij de inschrijving voldaan. Bij het SuperSpetters programma hoort een materialen pakket. De kosten hiervoor worden in rekening gebracht in de maand dat het pakket is uitgedeeld. (zie https://swimscool.wordpress.com/tarieven/)

AfmeldingAnnuleringsvoorwaarden
Per email naar info@swimscool.nl
Telefonisch 06223133330
WhatsApp bericht naar 0622313330

Bij afwezigheid zonder afmelding én bij afmelding binnen 24 uur voor de les, worden de kosten van de betreffende les in rekening gebracht.

Bij tijdig afmelden (binnen 24 uur voor de les) zal Swim’s Cool indien mogelijk een inhaalles aanbieden. Als dit vanuit Swim’s Cool niet kan, omdat er bijvoorbeeld geen groepjes beschikbaar zijn, dan wordt de les niet in rekening gebracht. Als dit wel kan, maar er wordt geen gebruik gemaakt van de inhaalmogelijkheid, dan wordt de les wel in rekening gebracht.
Per zwemjaar (=schooljaar) biedt Swim’s Cool maximaal 3x per inschrijving een inhaalles aan.
Als er meer dan 3x wordt afgemeld zal er geen inhaalles meer worden aangeboden en zijn de kosten voor de afgemelde zwemlessen voor rekening van de klant.

Algemene Voorwaarden Swim’s Cool

Als je verder nog vragen hebt, weet ons te vinden!